Pedagogisch beleid

Kinderopvang is meer dan alleen 'gezellig bezig zijn met kinderen'. Onze BSO heeft, naast die van de ouders, een eigen opvoedingsverantwoordelijkheid. In dit plan zullen wij het kader aangeven waarbinnen wij dit pedagogisch handelen vorm geven.

Onze pedagogi­sche visie ten aanzien van de kinderopvang:

"Het scheppen van een omgeving waar de kinderen zich prettig voelen en zichzelf kunnen zijn zodat ze zich vanuit deze veilige basis kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, sociale mensen met zelfvertrou­wen en verantwoordelijk­heidsgevoel en respect voor zichzelf en voor anderen. Dit in goed overleg met de ouders/verzorgers."

Het is dus belangrijk dat een kind zich thuis voelt bij ons. De basis hiervoor wordt gevormd door de veilige en vertrouwde omgeving.

 

IMG_6526-200-200.jpg